10+ годишен опит в сферата на сигурността

Дружеството има повече от десетгодишен опит в охраната на хотели и
инфраструктура в планинския и морския туризъм.

Основни направления в дейността

Охрана на юридически и физически лица и тяхното имущество, охрана на масови мероприятия, охрана със СОТ, контрол на достъпа и видеонаблюдение.

Бърза реакция при сигнал

Спешно реагиране с автопатрулни сили видеонаблюдение, специализирани технически операции и охранителни обследвания, проучвания и анализи.

Видеонаблюдение в реално време

Изграждане на конфигурации на охранителни системи със последно поколение СОТ и видеотехника, както и на пожароизвестителни системи.

Поддръжка, сервиз и обслужване

Гаранционно, следгаранционно, сервизно поддържане и обслужване на техниката и изградените конфигурации на охранителни системи.

0
Доволни клиента
0
Охранявани обекта
0
Поддръжка и сервиз
0
Подвижни патрула

Какво казват за нас